Booking

Naturskolerne tilbyder ture og forløb i naturen og på naturskolerne med naturvejledere. Denne nedenstående booking-beskrivelse gør sig gældende for folkeskolerne i Sønderborg Kommune.
Tilbuddene til folkeskolerne i Sønderborg Kommune er alle gratis* og fordelingen af turene er lavet ud fra nogle ”naturskole-distrikter”
Se naturskoledistrikterne, antallet af ture samt fordelingen på de enkelte naturskoler her nedenfor.

Booking 1

Folkeskolerne i Sønderborg Kommune får hvert år tildelt et antal ture på naturskolerne ud fra antallet af elever/ klasser på de enkelte skoler. Nedenstående skema viser fordelingen for skoleåret 2014/2015.

Booking 2
Turene og forløbene fordeles ud fra følgende bookingsystem.

Naturskolerne indkalder alle naturskolernes kontaktpersoner til et fælles bookingmøde 2 gange om året. Derved bookes ture ind før sommerferien for perioden august – december og før juleferien for perioden januar – juli.
Bookingmøderne har følgende dagsordenpunkter:

•  Siden sidst – hvad er der sket i ”skoleverdenen” og på naturskolerne som har relation til turene/forløbene og til det samarbejde der er mellem naturskolerne og skolerne.
•  Input fra institutionerne – er der særlige ønsker for specielle emner, tiltag, samarbejder eller lignende på naturskolerne.
•  Naturskole-tilbuddene – nye og gamle.
•  Booking af ture
•  Fastsættelse af dato for returnering af bookingsedler.
•   Næste møde

Beskrivelse af et bookingforløb:

•  Naturskolerne indkalder til bookingmøde og tilsender kontaktpersonerne antallet af besøg hver folkeskole har på naturskolerne.
•  Kontaktpersonerne meddeler lære-teamet antallet og modtager ønsker for besøgsdatoer i perioden.
•  På bookingmødet er alle kontaktpersoner og naturskoler deltagende. Naturskolerne fremlægger en bookingkalender for hver naturskole hvor mulige turdatoer kan ses. Kontaktpersonerne booker ind i kalenderen for hver deres skole og på hver deres respektive naturskole som deres skole er tilknyttet.
Hvis der er flere ønsker på samme dato på samme naturskole, tilfalder datoen den skole som har det bedste argument for at skulle bruge datoen til et fagligt undervisningsforløb.
Naturskolerne ”styrer” processen og sørger for at besøgende ligger fordelt over perioden og at antallet stemmer overens med skolernes besøgsantal.
•  Kontaktpersonerne tager efter mødet de reserverede datoer med hjem til lære-teamet hvor de fordeles på skolerne.
•  De enkelte lærere udfylder og tilsender de respektive naturskoler en endelig bookingseddel. Denne bookingseddel er den endelige reservering af datoen og datoen er nu fastlåst til
læreren og dennes klasse med ønsker for emne, klassetrin og tidsrum.