Årstidsbestemte Besøg

I det nedenstående skema er Naturskolernes undervisningforløb angivet med den årstid, hvor det er optimalt at afholde dem.
Den mørkegrønne markering angiver de bedste måneder, mens en lysegrøn markering angiver at besøget også kan afvikles dog med visse forbehold.
Nogle af de forløb der kan afholdes hele året, er vintermånederne bedst, da det giver større muligheder for andre aktiviteter i sommerhalvåret

Årstidsbestemte besøg 15-16