Skole Besøg

I de følgende sider er beskrevet de forskellige forløb, der danner grundstenene i tilbuddende for
Sønderborg Kommunes naturskoler i skoleåret 2014/2015.
Under de enkelte forløb er der givet eksempler på, hvad forløbet kan indeholde.
Afhængig af årstid, jeres ønsker og andre forhold bliver forløbet tilpasset og varieret fra gang til gang.
Det er derfor meget vigtigt, at i udfylder bookingsedlerne og eventuelt kontakter naturskolerne før jeres besøg,
Så kan forløbet blive tilrettet til jeres ønsker og behov samt at de nødvendige materialer og udstyr mv. er tilgængelige

Ved de enkelte forløb er der angivet på hvilken naturskole forløbet kan foregå, den primære målgruppe,
og hvornår på sæsonen det kan lade sig gøre.
Det optimale er angivet med mørkegrøn, mens den lysegrønne markering indikerer at det er uhensigtsmæssigt og
ingen markering betyder at det ikke fungerer godt med disse ture på den givne naturskole, klassetrin eller årstid

Forløbene strækker sig typisk over 3-4 timer, men for de fleste forløb er det muligt at tilpasse tiden så det passer jer.

Kontakt naturskolerne for at hører, hvad der er muligt.

Årstidbestemte Besøg

Forløb For Klassetrin

Forløb På Naturskoler

Katalog

Booking

Kurser