Bestyrelsen

Naturskolerne har en fælles bestyrelse der trækker de overordnede linjer for naturvejledningen i kommunen.
Bestyrelsen er valgt for en fire årig periode, der følger valget til kommunalbestyrelsen.

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

Anders Brandt, (EL) Politisk valgt
Rajner Naujeck, (Slesv. Parti) Politisk valgt
Michael Zanchetta Haugaard, (V) Politisk valgt
Jens Sylvest Petersen, Skolerepræsentant
Trine Petersen, Skolerepræsentant
Jane Andresen, Dagtilbudsrepræsentant
Inge Gillesberg, Skovrider Naturstyrelsen Sønderjylland
Kåre Heide-Ottesen, Forstander Gråsten Landbrugsskole
Finn Bruncke, Pæd.Adm.Konsulent, Sønderborg Kommune

Desuden deltager de tre naturskolelederer og førskole-naturvejlederen i bestyrelsesmøderne