Priser

Naturskolerne i Sønderborg Kommune benyttes primært af folkeskolerne i Sønderborg Kommune.
For disse er der lavet en særaftalte, således at de kan benytte naturskolerne i et særligt og aftalt omfang uden beregning. Der kan dog ved særlige tilpasninger af forløbene forekomme brugerbetaling for bespisning, materialer og udstyr.
Tilhører man ikke denne gruppe eller ønsker man flere ture end dem som der er tildelt, er der naturligvis muligt at besøge naturskolerne mod brugerbetaling.

Uddannelsesinstitutioner (max. 25 børn)
Folkeskoler der ønsker at benyttet et af tilbuddene i dette katalog: 2.100 kr.
Andre uddannelsesinstitutioner: 2.600 kr.

Rundvisning på Fiskbæk Naturskole / Gråsten Landbrugsskole for dagpleje-, vuggestuegrupper og
børnehaver (max. 25 børn).
2 timer 600 kr.
3 timer 900 kr.

Naturvejledning for andre grupper og private (max. 25 personer)
Forløb på 2 – 3 timer, 2.600 kr.
Efterfølgende timer 400 kr. pr. time.
Kontakt naturskolerne for en pris for større grupper(over 25 personer)

Større events/ udflugter for firmaer, foreninger og grupper.
Kontakt naturskolerne, så laver vi et tilbud ud fra dine/Jeres ønsker.

OBS! Ved aktiviteter der ligger uden for normal arbejdstid (hverdage 8.00-16.00) lægges 50 % til prisen og
ved aktiviteter ud af huset tillægges 600 kr.

Lokaler
For grønne og kulturelle foreninger er det muligt at leje naturskolelokalet på Fiskbæk Naturskole til møder og lignende. Kontakt Fiskbæk Naturskole.
På Fiskbæk Naturskole er det muligt at tilkøbe forplejning fra landbrugsskolens køkken. På de øvrige naturskoler kan vi sørge for mad fra vores lokale madleverandør.