Førskole

Førskolenaturvejlederen i Sønderborg Kommune varetager al naturvejledning for kommunens førskolebørn. Denne ordning blev etableret i 2013, og efter et succesfuldt projektår er ordningen nu blevet et permanent tilbud til alle kommunale institutioner.

Førskolenaturvejledningen er en del af Naturskolerne i Sønderborg Kommune. Naturvejlederens daglige base er på Fiskbæk Naturskole på Gråsten Landbrugsskole. Førskolenaturvejledningen arbejder tæt sammen med naturskolerne Egetofte, Fiskbæk og Nordals, og alle tre lokaliteter kan derfor danne udgangspunkt for førskolenaturvejlederens ture.

Derudover er førskolenaturvejlederen mobil og i stand til at medbringe feltudstyr ud til hver en afkrog af Sønderborg Kommunes dejlige natur. Dette betyder naturvejledningen også kan foregå i børnehavens nærområde, eller et helt tredje sted, hvis der er et ønske om dette.

Denne direkte naturvejledning for førskolegrupperne – de 5-6 årige børnehavebørn – i kommunens daginstitutioner, er naturvejlederens primære opgave.

Den årlige normering pr. børnehave/institution er på 1-2 ture med naturvejlederen pr. år. Der bliver sendt turkataloger ud for hver forårs- og efterårssæson, og bookingen af en tur foregår pt. direkte ved naturvejlederen på mail eller telefon.

Derudover laver førskolenaturvejlederen inspirationskurser for kommunens vuggestuepædagoger og dagplejere i sommerhalvåret og naturvejlederen afholder løbende arrangementer for førskolebørnene og deres forældre, for at give familier inspiration og lyst til at komme ud og opleve naturen sammen med deres børn.

Sønderborgs kommunes førskolenaturvejleder hedder Tobias P. Ehmsen.

 

Her kan du få Tilmeldingsblanketten hvis du som kommunalt dagtilbud ønsker at booke en tur med naturvejleder

Her kan du se førskolenaturvejlederens Program efterår 2015