Bestyrelse

Naturvejlederne Sønderborg har en fælles bestyrelse, der trækker de overordnede linjer for naturvejledningen i Sønderborg Kommunen.

Bestyrelsen er valgt for en fire årig periode.