Naturskolerne i Sønderborg er bestående af Sønderborg kommunes 3 naturskoler, Egetofte -, Fiskbæk-, og Nordals Naturskole.
Desuden er der en naturvejleder til førskole-området der arbejder på tværs af de tre naturskoler.
De 4 ordninger har forskellige konstruktioner og ophæng men alle arbejder med samme formål at lave naturvejledning til
Sønderborg kommunes borgere med særlig fokus på børn og unge.